Fjärilsuppfödning

535,00kr

OBS: InsectLore i England som levererar larverna när ni beställer dessa med värdekupongen meddelar att utskick av larver närmaste veckorna nu är fullbokat. Tips till skolor är att boka larverna redan nu för leverans i augusti och börja terminen med ett spännande fjärilstema!

Ett fantastiskt sätt att lära sig mer om vår fantastiska natur. Att föda upp tistelfjärilar tillsammans med barn på en förskola, skola eller hemma är spännande och lärorikt.

I paketet ingår ett näthus att förvara pupporna och sedan fjärilarna i. En värdekupong medföljer som ger er möjlighet att beställa era larver vid en tidpunkt som passar er. Efter att ni har beställt era larver med värdekupongen så skickas 5 tistelfjärilslarver till er med posten. Dessa har då maten med sig. När ni sedan har följt era larver till puppor och sedan till vackra fjärilar så är det dags att släppa ut dem. Tistelfjärilen flyttar sedan söderut framåt hösten.

OBS: InsectLore i England som levererar larverna när ni beställer dessa med värdekupongen meddelar att utskick av larver närmaste veckorna nu är fullbokat. Tips till skolor är att boka larverna redan nu för leverans i augusti och börja terminen med ett spännande fjärilstema!

Beskrivning

Fjärilsuppfödning

Tidsperspektiv vid beställning av tistelfjärilar:

Leverans från naturbarn: 1-4 dagar Registrera kod och välj leveransdatum för larver (minst 1 veckas leveranstid). Larv till puppa: 8-10 dagar, Puppa till fjäril: 8-10 dagar.

Om du redan har en nätbur och endast behöver köpa fjärilslarver kan du istället kolla på fjärilsuppfödning – påfyllning.

Fjärilsuppfödning är en rolig och lärorik aktivitet

Att föda upp fjärilar är en intressant och lärorik process speciellt för barn, men även för alla som är naturintresserade. Genom att föda upp fjärilar får man möjligheten att lära sig mer om naturen och fjärilens livscykel. Fjärilsuppfödning är en rolig och pedagogisk aktivitet i hem såväl som i skola eller förskola. Däremot är det viktigt att tänka på att inte odla fjärilar i skolan när det sammanfaller med en långhelg eller lov.

Fjärilens livscykel består av fyra olika utvecklingsstadier, dvs. ägg, larv, puppa och slutligen fullvuxen fjäril. Dessa stadier får man chansen att betrakta genom att föda upp fjärilar. Det finns även plastmodeller av fjärilens olika stadier som man kan använda för att exemplifiera eller lära ut om fjärilens livscykel till barn.

Fjärilens art som ingår i set:et heter tistelfjäril. Den sprider sig under sommarhalvåret över hela norra Europa. Därför bör fjärilarna bli utsläppta i det fria efter uppfödningen.