Posted on Lämna en kommentar

Matteslingan – ett sätt att leka fram matematiskt tänkande

Matteslingan

För sex år sedan fick jag ett hedervärt uppdrag att göra frågorna till en permanent uppsatt matteslinga i Trelleborgs egna skog Albäckskogen.  Matteslingan består av 12 uppdrag som finns runt en slinga i skogen som är ungefär 500 m lång.

Sedan starten har vi uppdaterat uppdragen två gånger. Först till uppdrag med naturtema och nu sist till uppdrag som uppmuntrar till rörelse.

Uppdragen riktar sig till barn i åldern 3-8 år som tillsammans med vuxna ska leka, lära och ha roligt tillsammans. Via en Qr-kod ges fler problem och klurigheter.

Men vad är matematik för yngre barn egentligen? Många barn i den åldern kan ännu inte bokstäver och siffror. Men för att lägga grunden till ett logiskt tänkande så kan man arbeta med olika förmågor. Till exempel kan man träna på att kunna se former, storlekar och mönster. Genom att skapa mönster av naturmaterial ges barnen möjlighet att samtidigt lära känna naturen. Att handfast leka och testa ger en större förståelse och det är lättare att komma ihåg det som du gjort själv med dina egna händer.

En annan bra träning är att lära sig lägesord och vad de innebär som till exempel över, under, bakom och framför. Att se var du eller andra befinner sig i det tredimensionella rummet.

Men framför allt så leker vi fram tal och siffror och lär oss medan vi leker. Du kan läsa mer om matteslingan på Trelleborgs kommuns hemsida här.

Posted on Lämna en kommentar