En pedagogisk bakgrund

En pedagogisk utbildning, ibland är vägen krokig men ändå helt rätt

Det började inte med en pedagogisk utbildning. Efter fyraårigt tekniskt gymnasie började jag jobba direkt. Då fick jag chans att fördjupa mig i kullager. Det var spännande att hitta leverantörer och forska efter kullager som skulle passa. Många härliga kundkontakter blev det. Men efter några år längtade jag efter att sätta mig på skolbänken igen.

Universitetsutbildning

Lärarutbildningen hägrade och det blev min pedagogiska utbildning. Lärare åk 4-9 ma/no blev det. Pedagogiken lästes i Malmö men alla ämnena lästes i Lund. Efter 3,5 år lockade dock biologin mer och till sist blev det en magisterutbildning i biologi.

Hur började det