Modell av tistelfjärilens livscykel

115,00kr

En fin modell av tistelfjärilens livscykel. Ägg, larv, puppa och fjäril. Med hjälp av denna kan du enkelt förklara fjärilens livscykel för barn.

Beskrivning

Livscykel fjäril

En tydlig och förstorad modeller av tistelfjärilens utvecklingsstadier.

Modellernas storlek 6-10 cm.

Ägg

Fjärilsägg är pytte, pyttesmå och ofta väl dolda under löven på den aktuella fjärilens värdväxt. Men i förstoring är fjärilsägg ofta underbart vackra. Tistelfjärilen har tex turkosa, symmetriska ägg.

Larv

Tistelfjärilens larver kläcks ofta på tistlar och ibland nässlor. Med andra ord precis som namnet anger är tistlar fjärilens värdväxt. Larverna äter och växer och förpuppas slutligen.

Puppa

Inne i tistellarvens puppa sker en fantastisk förvandling från larv till fjäril. Men en del av det som sker är fortfarande outforskat.

Fjäril

Tistelfjärilen är en fjäril som inte har något stadie av viloperiod, sk diapaus. Den kan inte övervintra i vårt kalla klimat utan flyttar söderut. Atlasbergen i norra Afrika är tistelfjärilens “hem”, men resan till Sverige och tillbaka gör inte en EN fjäril utan resan är uppdelad på sex generationer.

Du gillar kanske också…