Modell av biets livscykel

115,00kr

Livscykel honungsbi

Plastmodeller av honungsbiets utvecklingsstadier.

Modellernas storlek 6-10 cm.

Artikelnr: 9055 Kategorier: , Etiketter: ,

Beskrivning

Honungsbiets livscykel – en modell

En fin modell av biets livscykel. Ägg, larv, puppa och bi. Med hjälp av denna kan du enkelt förklara biets livscykel för barn.

Biet har 4 olika stadier. Biets olika stadier brukar kallas för biets livscykel, d.v.s. när honungsbiet går från att vara ett ägg till att vara ett fullvuxet honungsbi.

Första stadiet:

Honungsbiets livscykel börjar när drottningen lägger ett ägg i en lämplig vaxcell i vaxkakan. Ägget är vitt, långsträckt och lite bågformad. Med äggets kläckning börjar en ny fas i individens utveckling. Den är nu en larv.

Andra stadiet:

Efter 3 dagar kläcks ägget till en larv. I larvstadiet saknar honungsbiet antenner, ben, vingar och t.o.m. ögon.

Tredje stadiet:

Så småningom spinner larven kring sig en kokong  av silke och bildar en puppa. Innan biet är fullvuxet spenderar den ungefär 8-14 dagar som en puppa.

Fjärde stadiet:

När biet fullständigt mognat börjar den tugga sig ut ur puppan. Hela omvandlingen från ägg till fullvuxet bi varar ca 16-24 dagar. Honungsbina omfattar två olika typer, nämligen arbetsbin och drönarbin. Det finns därutöver även drottningsbin, men bisamhället tillåter vanligtvis inte mer än 1 drottning.

För att läsa mer om honungsbiets livscykel klickar du här.

Det finns även livscykel-modeller för grodan, myran och nyckelpigan!

Du gillar kanske också…